Hvem er vi

TOROCO er en professionel og serviceorienteret rengørings- og ejendomsservicevirksomhed med mere end 20 års erfaring. Vi arbejder for at skabe og drive en virksomhed, der er både ren og bæredygtig.

TOROCO blev i 2001 stiftet af Kim Toftum og Martin Rossing. Kim har en baggrund som elektriker og Martin har mange års erfaring indenfor handel og service.

toroco_topfrise_ejere_2023_II

Vision, mission og værdier

Vi vil gerne være en førende rengørings- og ejendomsservicevirksomhed, som skaber et rent og sundt miljø for vores kunder, medarbejdere og for omverden med god service og kvalitet, samtidig med at vi er bæredygtige.

Vores vision

Vores vision er at være en førende rengørings- og ejendomsservicevirksomhed, der er kendt for sin kvalitet, service og bæredygtighed.

Vores mission

Vores mission er at skabe et rent og sundt miljø for vores kunder, medarbejdere og omverdenen.

Vores værdier

Vores værdier er:

  • Kvalitet: Vi stræber altid efter at levere den højeste kvalitet i vores arbejde.
  • Service: Vi er servicemindede og sætter vores kunders behov først.

Bæredygtighed: Vi er engageret i at reducere vores miljøpåvirkning.

Servicenormen Toroco.dk

Vores bæredygtighedsarbejde

Vi er bevidste om vores ansvar over for miljøet, og vi arbejder målrettet for at reducere vores miljøpåvirkning.
Vi har indført en række tiltag, herunder:

  • Vi bruger miljømærkede rengøringsmidler.
  • Vi genbruger og genanvender materialer.
  • Vi sparer energi og vand.
  • Vi arbejder med energieffektive køretøjer.
  • Vi støtter lokale bæredygtige projekter.

Vi tror på, at bæredygtighed er en vigtig del af vores forretning, og vi er forpligtet til at gøre en positiv forskel for miljøet.

Toroco verdensmål 6 9 12

TOROCO'S vej mod bæredygtighed

Vi er bevidste om bæredygtighed og FN's 17 verdensmål. I 2017 omlagde vi vores forbrug af kemi til primært at bestå af miljømærkede produkter.

Vores mål for 2020 er at udelukkende bruge miljømærkede kemiprodukter. Vi fokuserer på verdensmål nr. 6, 9 og 12, da de giver mening for vores virksomhed og hvor vi kan gøre en forskel. Mål nr. 6 handler om rent vand og sanitet, og vi har indført retningslinjer for spildevandsbortskaffelse og undervist vores medarbejdere i forskellen på kloaksystemer.

Mål nr. 9 handler om bæredygtig industri og infrastruktur, og vi ønsker at reducere vores forbrug med 25% og har investeret i elcykler.

Mål nr. 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion, og vi har et mål om at reducere vores kemi-forbrug med 50% ved at bruge doseringsanordninger.

Vi er stolte af vores indsats for bæredygtighed og tror på, at vi kan gøre en forskel.