Hos TOROCO er vi bevidste om bæredygtighed. FN’s 17 verdensmål, har været en del af vores ideologi igennem flere år. Vi vil fremstå miljøbevidste, og derfor omlagde vi også i 2017 vores forbrug at kemi til hovedsageligt at bestå af miljømærkede kemiprodukter. Det er vores mål for 2020 udelukkende at benytte os af miljømærkede kemiprodukter.

Ud af de 17 Verdensmål har vi valgt at fokusere på mål nr. 6, 9 og 12.
Vi har valgt dem, da det er de mål, som vi mener, giver mest mening for vores virksomhed, og hvor vi som virksomhed kan gøre en forskel.

Læs i nedenstående hvordan vi hos Toroco griber målene an.

Rent vand og sanitet

Hos TOROCO har vi et stort fokus på det spildevand, som vi udleder. Vi har i december 2019 indført nye retningslinjer for, hvordan vi fremadrettet udelukkende bortskaffer spildevand i egnede faciliteter, det vil sige i udslagsvaske eller i afløb der er tilsluttet spildevandskloaksystemet, samt at spildevand aldrig må kastes i rendestenen.

Vores medarbejdere er undervist i forskellen på de to typer kloaksystemer.

Hvis det viser sig, vi ikke altid har adgang til egnet afløb og kloak, vil der blive installeret opsamlingstanke i bilerne, hvorefter spildevandet kan bortskaffes, når det er muligt.

Derudover er vi allerede i 2017 overgået til hovedsageligt at benytte Miljøcertificerede kemikalier. Vi søger konstant at finde erstatninger for de rengøringsmidler som vi anvender, der endnu ikke er Miljømærkede.

Industri innovation og infrastruktur

Hos TOROCO er vi bevidste om vores Co2 aftryk og mængden af vores forbrug af brændstof, kemi, el og varme, og det er vores mål at reducere vores forbrug med 25 % det næste år.

VI har investeret i elcykler, og det er hensigten, at medarbejderne cykler mellem arbejdsopgaverne, når det er muligt og giver mening. Det vil ikke alene bidrage til mindre Co2 udledning, men også forbedre medarbejdernes trivsel og sundhed.

Efterhånden som vores biler skal udskiftes, vil de blive erstattet af el-biler.

Ansvarligt forbrug og produktion

I vores indsats for at afskaffe vores spildevand på den rigtige måde, har det også give os anledning til at se på mulighederne for at reducere mængden af den kemi, som vi bruger. Vi har derfor sat et mål om at nedsætte vores forbrug af kemi med 50 % ved at benytte doserings anordninger. Vi benytter allerede nu en doseringsanordning, der hedder SmartDose på 80 % af vores kemiprodukter.

Denne anordning sikrer, at der ikke bliver overdoseret, og at doseringen er ensartet fra gang til gang. Vi fortsætter selvfølgelig vores søgen efter den løsning, der er mest miljørigtig.