Hos TOROCO er vi bevidste om bæredygtighed. FN’s 17 verdensmål, har dog været en del af vores ideologi gennem flere år, at fremstå miljøbevidste, derfor omlagde vi også 2017 vores forbrug at kemi til hovedsageligt at bestå af miljømærket kemiprodukter. Det er vores mål for 2020 udelukkende at benytte os af miljømærket kemiprodukter.

Ud af de 17 Verdensmål har vi valgt at fokusere på mål nr 6, 9 og 12 det er de mål vi mener der giver mest mening for vores virksomhed og hvor vi som virksomhed kan gøre en forskel.

Læs i nedenstående hvordan vi hos Toroco forsøger at gribe målene an.

Rent vand og sanitet

Hos TOROCO har vi meget fokus på det spildevand vi udleder, Vi har den 20. dec 2019 ved et internt seminar, i fællesskab med vores medarbejder nedsat nye retningslinjer for hvordan vi fremadrettet udelukkende afskaffer spildevand efter rengøring i egnet faciliteter, altså i udslagsvask eller afløb der er tilsluttet spildevandskloak systemet, samt at det på ingen måde må kastes i rendestenen.

Vores medarbejder er blever gjort opmærksom på forskelden på vores to typer kloaksystemer.

Hvis det viser sig, at der ikke altid er adgang til egnet afløb og kloak, vil der blive installeret opsamlingstank i bilerne, hvorefter spildevandet kan afskaffes når det er muligt.

Derudover er vi allerede i 2017 overgået til hovedsageligt at benytte Miljøcertificeret kemikaliet. Vi søger konstant at finde erstatninger for rengøringsmiddel i vores produktion der endnu ikke er Miljømærket

Industri innovation og infrastruktur

Hos TOROCO Hos Toroco er vi bevidste om vores Co2 aftryk og gennem beregninger og analyse over mængden af vores forbrug af brændstof, kemi, el og varme, det seneste år og det er vores mål at reducere vores forbrug med 25 % det næste årstid.

Der er blevet investeret i el-cykler og det er hensigten at medarbejder cykler mellem arbejdsopgaver, der hvor det er muligt og giver mening. Det vil ikke alene bidrage til mindre Co2 udledning, men også til medarbejders trivsel og sundhed.

Efterhånden som virksomhedens biler bliver udskiftnings klar, vil de bliver erstattet af el-biler og ved udvidelse vil der også udelukkende blive købt el-biler.

Ansvarligt forbrug og produktion

I indsatsen for at afskaffe vores spildevand på den rigtige måde, har det også give anledning til at se på mulighederne for at reducere mængden af den kemi vi bruger, derfor har vi sat et mål om at nedsætte vores forbrug af kemi med 50 % ved at benytte doserings anordninger, vi benytter allerede nu en doseringsanordning der hedder SmartDose på 80 % af vores kemiprodukter.

Den anordning sikre at der ikke bliver overdoseret og at doseringen er ensartet fra gang til gang. Vi fortsætte selvfølgelig vores søgen efter den løsning der er mest ansvarlig.